خدمات

ما مشتاق به خدمات سفارشی شما هستیم.

چه کاری می کنیم

طراحی و اجرای کابینت و دکوراسیون را انجام میدهیم

این شرکت توانسته در طی مدت زمانی کوتاه و به سرعت بالا نیاز مشتریانِ وسیع این صنعت را با پاسخدهـی به سؤالات ابتدایی گـرفته تا اعلام قیمت کابینت،کمد دیواری،درب اتاق،سیسمونی ها ودکوراسیون داخلی ادارات و منازل برآورده سازد.